fi.po 23.9 KB
Newer Older
Mikko Harhanen's avatar
Mikko Harhanen committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
# Off-the-Record Messaging plugin for pidgin.
# Copyright (C) 2004-2012 Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew,
# 	            Lisa Du, Nikita Borisov
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Ian Goldberg <otr@cypherpunks.ca>, 2012
# Mikko Harhanen <gitti@mikkoharhanen.fi>, 2013
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 4.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-08 11:53+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-15 14:52+0200\n"
"Last-Translator: Mikko Harhanen <gitti@mikkoharhanen.fi>\n"
"Language-Team: Finnish\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../gtk-dialog.c:336
#: ../gtk-dialog.c:1144
#: ../gtk-dialog.c:1148
#: ../gtk-dialog.c:1551
#: ../gtk-dialog.c:1588
#: ../gtk-dialog.c:1679
#: ../gtk-dialog.c:1754
#: ../gtk-dialog.c:2769
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=fi"

#: ../gtk-dialog.c:484
msgid "Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click OK."
msgstr "Tuttavasi yrittää selvittää, keskusteleeko hän sinun vai jonkun sinua esittävän kanssa. Tuttavasi on esittänyt alla olevan kysymyksen. Jotta todentaisit itsesi tuttavallesi, syötä vastaus ja napsauta OK-painiketta."

#: ../gtk-dialog.c:491
msgid "To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Jotta todentaisit tuttavan kysymyksellä, valitse kysymys, jonka vastauksen vain sinä ja tuttavasi tiedätte. Syötä tällainen kysymys ja vastaus sekä odota tuttavasi vastausta. Jos vastaukset eivät täsmää, saatat keskustella huijarin kanssa."

#: ../gtk-dialog.c:509
#, c-format
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Tässä on tuttavasi esittämä kysymys:"

#: ../gtk-dialog.c:512
#, c-format
msgid "Enter question here:"
msgstr "Syötä kysymys tähän:"

#: ../gtk-dialog.c:544
#: ../gtk-dialog.c:625
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Tämä tuttava on jo todennettu."

#: ../gtk-dialog.c:554
#, c-format
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Syötä salainen vastaus tänne (kirjainkoolla merkitystä):"

#: ../gtk-dialog.c:594
msgid "To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Valitse todentamiseen salaisuus, jonka vain sinä ja tuttavasi tiedätte. Syötä tämä salaisuus ja odota, että tuttavasi syöttää sen myös. Jos salaisuudet eivät täsmää, saatat keskustella huijarin kanssa."

#: ../gtk-dialog.c:608
#, c-format
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Syötä salaisuus tähän:"

#: ../gtk-dialog.c:658
#: ../gtk-dialog.c:1413
msgid "To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other."
msgstr "Jotta varmentaisit sormenjäljen, ota yhteyttä tuttavaasi <i>toisella</i> varmennetulla kanavalla kuten puhelimella tai GPG-allekirjoitetulla sähköpostilla. Kummankin teistä tulisi kertoa sormenjälkensä toisilleen."

#: ../gtk-dialog.c:662
msgid "If everything matches up, you should chose <b>I have</b> in the menu below."
msgstr "Jos kaikki täsmää, valitse <b>Olen</b> alla olevasta valikosta."

#: ../gtk-dialog.c:673
#: ../gtk-dialog.c:1401
msgid "[none]"
msgstr "[ei mitään]"

#: ../gtk-dialog.c:681
#: ../gtk-dialog.c:1054
#: ../gtk-dialog.c:1409
#: ../gtk-dialog.c:1457
#: ../gtk-ui.c:226
#: ../otr-plugin.c:132
#: ../otr-plugin.c:305
#: ../ui.c:115
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"

#: ../gtk-dialog.c:682
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Sinun sormenjälkesi, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Tuttavan %s väitetty sormenjälki:\n"
"%s\n"

#: ../gtk-dialog.c:739
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Miten haluat todentaa tuttavasi?"

#: ../gtk-dialog.c:748
msgid "Question and answer"
msgstr "Kysymys ja vastaus"

#: ../gtk-dialog.c:751
msgid "Shared secret"
msgstr "Jaettu salaisuus"

#: ../gtk-dialog.c:754
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Itse varmennettu sormenjälki"

#: ../gtk-dialog.c:805
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Todenna"

#: ../gtk-dialog.c:839
msgid "Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is who he or she claims to be."
msgstr "Tuttavan todennus auttaa varmistamaan, että toinen osapuoli on todella se henkilö, joksi hän itseään väittää."

#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:949
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Todennetaan tuttavalle"

#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:951
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Todennetaan tuttavaa"

#: ../gtk-dialog.c:978
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Todennetaan tuttavalle %s"

#: ../gtk-dialog.c:979
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Todennetaan tuttavaa %s"

#: ../gtk-dialog.c:1012
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Odotetaan tuttavaa..."

#: ../gtk-dialog.c:1045
msgid "Generating private key"
msgstr "Luodaan yksityinen avain"

#: ../gtk-dialog.c:1046
msgid "Please wait"
msgstr "Ole hyvä ja odota"

#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1057
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Luodaan yksityistä avainta henkilölle %s (%s)̣̣…"

#: ../gtk-dialog.c:1102
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Valmis."

#: ../gtk-dialog.c:1142
#, c-format
msgid "%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s ottaa sinuun yhteyttä tuntemattomasta tietokoneesta. Sinun kannattaa <a href=\"%s%s\">todentaa</a> tuttavasi."

#: ../gtk-dialog.c:1146
#, c-format
msgid "%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "Tuttavaa %s ei ole vielä todennettu. Sinun kannattaisi <a href=\"%s%s\">todentaa</a> tuttavasi."

#: ../gtk-dialog.c:1198
#: ../gtk-dialog.c:1980
#: ../gtk-dialog.c:2765
#: ../gtk-ui.c:86
msgid "Finished"
msgstr "Valmis"

#: ../gtk-dialog.c:1199
#: ../gtk-dialog.c:1977
#: ../gtk-dialog.c:2762
#: ../gtk-ui.c:85
msgid "Private"
msgstr "Yksityinen"

#: ../gtk-dialog.c:1200
#: ../gtk-dialog.c:1974
#: ../gtk-dialog.c:2759
#: ../gtk-ui.c:84
msgid "Unverified"
msgstr "Varmentamaton"

#: ../gtk-dialog.c:1201
#: ../gtk-ui.c:83
msgid "Not private"
msgstr "Ei yksityinen"

#: ../gtk-dialog.c:1204
msgid "OTR"
msgstr "OTR"

#. Translators: the following four messages should give alternative
#. * sentences. The user selects the first or second message in a combo box;
#. * the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. * the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1354
msgid "I have not"
msgstr "En ole"

#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1356
msgid "I have"
msgstr "Olen"

#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1359
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " varmentanut, että tämä on oikea"

#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1369
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "sormenjälki tuttavalleni %s."

#: ../gtk-dialog.c:1397
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Varmenna tuttavan %s sormenjälki"

#: ../gtk-dialog.c:1410
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Sinun sormenjälkesi, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Tuttavan %s väitetty sormenjälki:\n"
"%s\n"

#: ../gtk-dialog.c:1417
msgid "If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you <b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr "Jos kaikki täsmää, sinun tulisi osoittaa yllä olevalla valinnalla, että <b>olet</b> varmentanut sormenjäljen."

#: ../gtk-dialog.c:1423
#: ../gtk-ui.c:858
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Varmenna sormenjälki"

#: ../gtk-dialog.c:1449
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Todennus tuttavalta %s"

#: ../gtk-dialog.c:1452
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Todenna tuttava %s"

#: ../gtk-dialog.c:1460
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Todenna tuttava"

#: ../gtk-dialog.c:1491
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Tapahtui virhe todentamisen aikana."

#: ../gtk-dialog.c:1506
msgid "Authentication successful."
msgstr "Todennus onnistui."

#: ../gtk-dialog.c:1509
msgid "Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate your buddy as well by asking your own question."
msgstr "Tuttavasi on onnistuneesti todentanut sinut. Saatat myös itse haluta todentaa tuttavasi kysymyksesi avulla."

#: ../gtk-dialog.c:1515
msgid "Authentication failed."
msgstr "Todennus epäonnistui."

#: ../gtk-dialog.c:1545
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Yksityinen keskustelu alkoi tuttavan %s kanssa.%s%s"

#: ../gtk-dialog.c:1549
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Varmentamaton</a> keskustelu alkoi tuttavan %%s kanssa.%%s%%s"

#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1557
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Ei yksityinen keskustelu alkoi tuttavan %s kanssa.%s%s"

#: ../gtk-dialog.c:1563
#: ../gtk-dialog.c:1692
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Varoitus: käytetään yhteyskäytännön vanhaa versiota 1."

#: ../gtk-dialog.c:1565
msgid " Your client is logging this conversation."
msgstr " Asiakasohjelmasi kirjaa tämän keskustelun."

#: ../gtk-dialog.c:1566
msgid " Your client is not logging this conversation."
msgstr " Asiakasohjelmasi ei kirjaa tätä keskustelua."

#: ../gtk-dialog.c:1585
#, c-format
msgid "Your buddy is logged in multiple times and OTR has established <a href=\"%s%s\">multiple sessions</a>. Use the icon menu above if you wish to select the outgoing session."
msgstr "Tuttavasi on kirjautunut useamman kerran, ja OTR on muodostanut <a href=\"%s%s\">useita istuntoja</a>. Käytä yllä olevaa valikkokuvaketta, jos haluat haluat valita lähtevän liikenteen istunnon."

#: ../gtk-dialog.c:1605
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Yksityinen keskustelu katkesi tuttavan %s kanssa."

#: ../gtk-dialog.c:1643
#, c-format
msgid "%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr "%s on lopettanut yksityisen keskustelun kanssasi, ja sinun tulisi tehdä samoin."

#: ../gtk-dialog.c:1671
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Yksityinen keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %s kanssa.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1676
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with %%s.%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Varmentamaton</a> keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %%s kanssa.%%s"

#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1685
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Ei yksityinen keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %s kanssa.%s"

#: ../gtk-dialog.c:1718
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Yritetään päivittää yksityinen keskustelu tuttavan %s kanssa…"

#: ../gtk-dialog.c:1720
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Yritetään aloittaa yksityinen keskustelu tuttavan %s kanssa…"

#: ../gtk-dialog.c:1910
#: ../gtk-dialog.c:2032
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Aloita _yksityinen keskustelu"

#: ../gtk-dialog.c:1911
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Päivitä _yksityinen keskustelu"

#: ../gtk-dialog.c:1916
msgid "Re_authenticate buddy"
msgstr "_Todenna tuttava uudelleen"

#: ../gtk-dialog.c:1917
#: ../gtk-dialog.c:2036
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Todenna tuttava"

#: ../gtk-dialog.c:1971
#: ../gtk-dialog.c:2756
msgid "Not Private"
msgstr "Ei yksityinen"

#: ../gtk-dialog.c:1993
msgid "_What's this?"
msgstr "_Mitä tämä tarkoittaa?"

#: ../gtk-dialog.c:2034
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Lopeta yksityinen keskustelu"

#: ../gtk-dialog.c:2219
#: ../gtk-dialog.c:2270
#, c-format
msgid "Warning: The selected outgoing OTR session (%u) is not the most recently active one (%u). Your buddy may not receive your messages. Use the icon menu above to select a different outgoing session."
msgstr "Varoitus: Valittu lähtevän liikenteen OTR-istunto (%u) ei ole viimeisin käytössä ollut (%u). Tuttavasi ei välttämättä saa viestejäsi. Käytä yllä olevaa valikkokuvaketta valitaksesi lähtevän liikenteen istunto."

#: ../gtk-dialog.c:2286
msgid "Send to most secure"
msgstr "Lähetä turvallisimmalle"

#: ../gtk-dialog.c:2288
msgid "Send to most recent"
msgstr "Lähetä viimeisimmälle"

#: ../gtk-dialog.c:2392
#, c-format
msgid "Session %u"
msgstr "Istunto %u"

#: ../gtk-dialog.c:2411
#: ../gtk-dialog.c:2522
msgid "Select"
msgstr "Valitse"

#: ../gtk-dialog.c:2426
msgid "Selected"
msgstr "Valittu"

#: ../gtk-dialog.c:2751
#, c-format
msgid "The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
msgstr "Tämän hetkisen keskustelun yksityisyyden tila on: <a href=\"%s%s\">%s</a>"

#: ../gtk-dialog.c:2983
msgid "OTR Messaging"
msgstr "OTR-viestintä"

#: ../gtk-ui.c:106
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Sormenjälki: %.80s"

#: ../gtk-ui.c:110
msgid "No key present"
msgstr "Ei avainta saatavilla"

#: ../gtk-ui.c:115
msgid "No account available"
msgstr "Ei tiliä saatavilla"

#: ../gtk-ui.c:193
msgid "Unused"
msgstr "Käyttämätön"

#: ../gtk-ui.c:222
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"

#: ../gtk-ui.c:222
msgid "No"
msgstr "Ei"

#: ../gtk-ui.c:487
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Ota yksityinen viestintä käyttöön"

#: ../gtk-ui.c:489
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Aloita yksityinen viestintä automaattisesti"

#: ../gtk-ui.c:491
msgid "Require private messaging"
msgstr "Vaadi yksityistä viestintää"

#: ../gtk-ui.c:494
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Älä kirjaa OTR-keskusteluja lokiin"

#: ../gtk-ui.c:538
msgid "Show OTR button in toolbar"
msgstr "Näytä OTR-painike työkalupalkissa"

#: ../gtk-ui.c:677
msgid "My private keys"
msgstr "Yksityiset avaimeni"

#: ../gtk-ui.c:686
msgid "Key for account:"
msgstr "Avain tilille:"

#: ../gtk-ui.c:711
msgid "Generate"
msgstr "Luo"

#: ../gtk-ui.c:752
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "OTR:n oletusasetukset"

#: ../gtk-ui.c:779
msgid "OTR UI Options"
msgstr "OTR:n ulkoasuasetukset"

#: ../gtk-ui.c:802
msgid "Screenname"
msgstr "Käyttäjänimi"

#: ../gtk-ui.c:803
msgid "Status"
msgstr "Tila"

#: ../gtk-ui.c:804
msgid "Verified"
msgstr "Varmennettu"

#: ../gtk-ui.c:805
msgid "Fingerprint"
msgstr "Sormenjälki"

#: ../gtk-ui.c:806
msgid "Account"
msgstr "Tili"

#: ../gtk-ui.c:842
msgid "Start private connection"
msgstr "Aloita yksityinen yhteys"

#: ../gtk-ui.c:850
msgid "End private connection"
msgstr "Lopeta yksityinen yhteys"

#: ../gtk-ui.c:866
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Unohda sormenjälki"

#: ../gtk-ui.c:917
msgid "Config"
msgstr "Asetukset"

#: ../gtk-ui.c:919
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Tunnetut sormenjäljet"

#: ../gtk-ui.c:1017
#: ../otr-plugin.c:1002
msgid "OTR Settings"
msgstr "OTR:n asetukset"

#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:1035
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "OTR:n asetukset kohteelle %s"

#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:1052
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Käytä OTR:n oletusasetuksia tämän tuttavan kanssa"

#: ../otr-plugin.c:130
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Et ole parhaillaan yhdistettynä tiliin %s (%s)."

#: ../otr-plugin.c:134
msgid "Not connected"
msgstr "Ei yhteyttä"

#: ../otr-plugin.c:217
#: ../otr-plugin.c:259
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Muisti loppui, kun tiedostonimiä luotiin!\n"

#: ../otr-plugin.c:229
#: ../otr-plugin.c:265
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa yksityisen avaimen tiedostoa\n"

#: ../otr-plugin.c:303
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Tuntematon tili %s (%s)."

#: ../otr-plugin.c:307
msgid "Unknown account"
msgstr "Tuntematon tili"

#: ../otr-plugin.c:369
msgid "Error occurred encrypting message."
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin."

#: ../otr-plugin.c:373
#, c-format
msgid "You sent encrypted data to %s, who wasn't expecting it."
msgstr "Lähetit salattua tietoa tuttavalle %s, joka ei odottanut sitä."

#: ../otr-plugin.c:379
msgid "You transmitted an unreadable encrypted message."
msgstr "Lähetit lukemiskelvottoman salatun viestin"

#: ../otr-plugin.c:382
msgid "You transmitted a malformed data message."
msgstr "Lähetit epämuodostunutta viestidataa."

#: ../otr-plugin.c:395
msgid "[resent]"
msgstr "[uudelleen lähetetty]"

#: ../otr-plugin.c:464
#, c-format
msgid "You attempted to send an unencrypted message to %s"
msgstr "Yritit lähettää salaamattoman viestin kohteelle %s"

#: ../otr-plugin.c:467
msgid "Attempting to start a private conversation..."
msgstr "Yritetään käynnistää yksityinen keskustelụ…"

#: ../otr-plugin.c:469
msgid "OTR Policy Violation"
msgstr "OTR:n menettelytavan rikkomus"

#: ../otr-plugin.c:470
msgid ""
"Unencrypted messages to this recipient are not allowed. Attempting to start a private conversation.\n"
"\n"
"Your message will be retransmitted when the private conversation starts."
msgstr ""
"Salaamattomat viestit eivät ole sallittuja tälle vastaanottajalle. Yritetään käynnistää yksityinen keskustelu.\n"
"\n"
"Viestisi lähetetään uudelleen, kun yksityinen keskustelu käynnistyy."

#: ../otr-plugin.c:479
msgid "An error occurred when encrypting your message. The message was not sent."
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin. Viestiä ei lähetetty."

#: ../otr-plugin.c:481
msgid "Error encrypting message"
msgstr "Virhe viestin salaamisessa"

#: ../otr-plugin.c:482
msgid "An error occurred when encrypting your message"
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin"

#: ../otr-plugin.c:483
msgid "The message was not sent."
msgstr "Viestiä ei lähetetty."

#: ../otr-plugin.c:486
#, c-format
msgid "%s has already closed his/her private connection to you"
msgstr "%s on jo sulkenut yksityisen yhteyden kanssasi."

#: ../otr-plugin.c:489
msgid "Your message was not sent. Either end your private conversation, or restart it."
msgstr "Viestiäsi ei lähetetty. Joko lopeta yksityinen keskustelu tai käynnistä se uudelleen."

#: ../otr-plugin.c:492
msgid "Private connection closed"
msgstr "Yksityinen yhteys suljettu"

#: ../otr-plugin.c:493
msgid "Your message was not sent. Either close your private connection to him, or refresh it."
msgstr "Viestiäsi ei ole lähetetty. Joko sulje tai päivitä tuttavaasi oleva yksityinen yhteys."

#: ../otr-plugin.c:503
msgid "Error setting up private conversation: Malformed message received"
msgstr "Virhe yksityisen keskustelun järjestämisessä: Epämuodostunut viesti vastaanotettu"

#: ../otr-plugin.c:507
#, c-format
msgid "Error setting up private conversation: %s"
msgstr "Virhe yksityisen keskustelun järjestämisessä: %s"

#: ../otr-plugin.c:514
#: ../otr-plugin.c:525
#: ../otr-plugin.c:552
#: ../otr-plugin.c:560
#: ../otr-plugin.c:578
msgid "OTR Error"
msgstr "OTR-virhe"

#: ../otr-plugin.c:521
msgid "We are receiving our own OTR messages. You are either trying to talk to yourself, or someone is reflecting your messages back at you."
msgstr "Vastaanotamme sinun omia OTR-viestejäsi. Joko yrität keskustella itsesi kanssa, tai joku toinen lähettää viestisi sinulle takaisin."

#: ../otr-plugin.c:525
msgid "We are receiving our own OTR messages."
msgstr "Vastaanotamme sinun omia OTR-viestejäsi."

#: ../otr-plugin.c:526
msgid "You are either trying to talk to yourself, or someone is reflecting your messages back at you."
msgstr "Joko yrität keskustella itsesi kanssa tai joku toinen lähettää viestisi sinulle takaisin."

#: ../otr-plugin.c:531
#, c-format
msgid "<b>The last message to %s was resent.</b>"
msgstr "<b>Viimeinen viesti tuttavalle %s lähetettiin uudelleen.</b>"

#: ../otr-plugin.c:535
msgid "Message resent"
msgstr "Viesti lähetetty uudelleen"

#: ../otr-plugin.c:539
#, c-format
msgid "<b>The encrypted message received from %s is unreadable, as you are not currently communicating privately.</b>"
msgstr "<b>Tuttavalta %s saamasi salattu viesti on lukukelvoton, sillä ette keskustele parhaillaan yksityisesti.</b>"

#: ../otr-plugin.c:544
msgid "Unreadable message"
msgstr "Lukukelvoton viesti"

#: ../otr-plugin.c:548
#, c-format
msgid "We received an unreadable encrypted message from %s."
msgstr "Vastaanotimme lukukelvottoman viestin tuttavalta %s."

#: ../otr-plugin.c:556
#, c-format
msgid "We received a malformed data message from %s."
msgstr "Vastaanotimme epämuodostunutta viestitietoa tuttavalta %s."

#: ../otr-plugin.c:564
#, c-format
msgid "Heartbeat received from %s.\n"
msgstr "Heartbeat vastaanotettu kohteesta %s.\n"

#: ../otr-plugin.c:570
#, c-format
msgid "Heartbeat sent to %s.\n"
msgstr "Heartbeat lähetetty kohteeseen %s.\n"

#: ../otr-plugin.c:581
#, c-format
msgid "<b>The following message received from %s was <i>not</i> encrypted: [</b>%s<b>]</b>"
msgstr "<b>Seuraava tuttavalta %s saatu viesti <i>ei</i> ollut salattu: [</b>%s<b>]</b>"

#: ../otr-plugin.c:586
msgid "Received unencrypted message"
msgstr "Vastaanotettu salaamaton viesti"

#: ../otr-plugin.c:592
#, c-format
msgid "Unrecognized OTR message received from %s.\n"
msgstr "Tuntematon OTR-viesti vastaanotettu tuttavalta %s.\n"

#: ../otr-plugin.c:601
#, c-format
msgid "%s has sent a message intended for a different session. If you are logged in multiple times, another session may have received the message."
msgstr "%s on lähettänyt viestin, joka on tarkoitettu toista istuntoa varten. Jos olet kirjautunut useamman kerran, toinen istunto on saattanut vastaanottaa viestin."

#: ../otr-plugin.c:607
msgid "Received message for a different session"
msgstr "Vastaanotettu toisen istunnon viesti"

#. 2013-01-01
#: ../otr-plugin.c:1232
#: ../otr-plugin.c:1259
#, c-format
msgid "OTR PLUGIN v%s"
msgstr "OTR-LIITÄNNÄINEN v%s"

#: ../otr-plugin.c:1241
#, c-format
msgid "This beta copy of the Off-the-Record Messaging v%s Pidgin plugin has expired as of 2013-01-01. Please look for an updated release at http://otr.cypherpunks.ca/"
msgstr "Tämä Off the record -viestinnän Pidgin-liitännäisen beetaversio %s on erääntynyt 2013-01-01. Etsi uudempaa versiota osoitteesta: http://otr.cypherpunks.ca/"

#: ../otr-plugin.c:1268
#, c-format
msgid "You have enabled a beta version of the Off-the-Record Messaging v%s Pidgin plugin. This version is intended for testing purposes only and is not for general purpose use."
msgstr "Olet ottanut Off the record -viestinnän Pidgin-liitännäisen beetaversion %s käyttöön. Tämä versio on tarkoitettu vain testi- eikä yleiseen käyttöön."

#: ../otr-plugin.c:1459
msgid "Off-the-Record Messaging"
msgstr "Off the record -viestintä"

#: ../otr-plugin.c:1460
msgid "Provides private and secure conversations"
msgstr "Tekee yksityiset ja suojatut keskustelut mahdollisiksi"

#: ../otr-plugin.c:1461
msgid "Preserves the privacy of IM communications by providing encryption, authentication, deniability, and perfect forward secrecy."
msgstr "Varjelee pikaviestinnässä yksityisyyttä salauksen, todentamisen, olemassaolon kiistettävyyden ja perfect forward secrecy -suojauksen turvin."

#: ../ui.c:113
#, c-format
msgid "Account %s (%s) could not be found"
msgstr "Tiliä %s (%s) ei löytynyt"

#: ../ui.c:117
msgid "Account not found"
msgstr "Tiliä ei löytynyt"