Commit 363d1df1 authored by Mikko Harhanen's avatar Mikko Harhanen
Browse files

Add Finnish translation

parent 36b2c47a
2013-04-16
* configure.ac:
* po/fi.po: Finnish translation from Mikko Harhanen
<gitti@mikkoharhanen.fi>
2013-03-24
* configure.ac:
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ GETTEXT_PACKAGE=pidgin-otr
AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, ["$GETTEXT_PACKAGE"], [Define the gettext package to be used])
ALL_LINGUAS="ar cs de el es fa fr hu it my_MM nl nn pl ru sk sv vi zh_CN"
ALL_LINGUAS="ar cs de el es fa fi fr hu it my_MM nl nn pl ru sk sv vi zh_CN"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
dnl 1:flags
......
# Off-the-Record Messaging plugin for pidgin.
# Copyright (C) 2004-2012 Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew,
# Lisa Du, Nikita Borisov
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Ian Goldberg <otr@cypherpunks.ca>, 2012
# Mikko Harhanen <gitti@mikkoharhanen.fi>, 2013
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 4.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-08 11:53+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-15 14:52+0200\n"
"Last-Translator: Mikko Harhanen <gitti@mikkoharhanen.fi>\n"
"Language-Team: Finnish\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gtk-dialog.c:336
#: ../gtk-dialog.c:1144
#: ../gtk-dialog.c:1148
#: ../gtk-dialog.c:1551
#: ../gtk-dialog.c:1588
#: ../gtk-dialog.c:1679
#: ../gtk-dialog.c:1754
#: ../gtk-dialog.c:2769
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=fi"
#: ../gtk-dialog.c:484
msgid "Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click OK."
msgstr "Tuttavasi yrittää selvittää, keskusteleeko hän sinun vai jonkun sinua esittävän kanssa. Tuttavasi on esittänyt alla olevan kysymyksen. Jotta todentaisit itsesi tuttavallesi, syötä vastaus ja napsauta OK-painiketta."
#: ../gtk-dialog.c:491
msgid "To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Jotta todentaisit tuttavan kysymyksellä, valitse kysymys, jonka vastauksen vain sinä ja tuttavasi tiedätte. Syötä tällainen kysymys ja vastaus sekä odota tuttavasi vastausta. Jos vastaukset eivät täsmää, saatat keskustella huijarin kanssa."
#: ../gtk-dialog.c:509
#, c-format
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Tässä on tuttavasi esittämä kysymys:"
#: ../gtk-dialog.c:512
#, c-format
msgid "Enter question here:"
msgstr "Syötä kysymys tähän:"
#: ../gtk-dialog.c:544
#: ../gtk-dialog.c:625
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Tämä tuttava on jo todennettu."
#: ../gtk-dialog.c:554
#, c-format
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Syötä salainen vastaus tänne (kirjainkoolla merkitystä):"
#: ../gtk-dialog.c:594
msgid "To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Valitse todentamiseen salaisuus, jonka vain sinä ja tuttavasi tiedätte. Syötä tämä salaisuus ja odota, että tuttavasi syöttää sen myös. Jos salaisuudet eivät täsmää, saatat keskustella huijarin kanssa."
#: ../gtk-dialog.c:608
#, c-format
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Syötä salaisuus tähän:"
#: ../gtk-dialog.c:658
#: ../gtk-dialog.c:1413
msgid "To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other."
msgstr "Jotta varmentaisit sormenjäljen, ota yhteyttä tuttavaasi <i>toisella</i> varmennetulla kanavalla kuten puhelimella tai GPG-allekirjoitetulla sähköpostilla. Kummankin teistä tulisi kertoa sormenjälkensä toisilleen."
#: ../gtk-dialog.c:662
msgid "If everything matches up, you should chose <b>I have</b> in the menu below."
msgstr "Jos kaikki täsmää, valitse <b>Olen</b> alla olevasta valikosta."
#: ../gtk-dialog.c:673
#: ../gtk-dialog.c:1401
msgid "[none]"
msgstr "[ei mitään]"
#: ../gtk-dialog.c:681
#: ../gtk-dialog.c:1054
#: ../gtk-dialog.c:1409
#: ../gtk-dialog.c:1457
#: ../gtk-ui.c:226
#: ../otr-plugin.c:132
#: ../otr-plugin.c:305
#: ../ui.c:115
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#: ../gtk-dialog.c:682
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Sinun sormenjälkesi, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Tuttavan %s väitetty sormenjälki:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:739
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Miten haluat todentaa tuttavasi?"
#: ../gtk-dialog.c:748
msgid "Question and answer"
msgstr "Kysymys ja vastaus"
#: ../gtk-dialog.c:751
msgid "Shared secret"
msgstr "Jaettu salaisuus"
#: ../gtk-dialog.c:754
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Itse varmennettu sormenjälki"
#: ../gtk-dialog.c:805
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Todenna"
#: ../gtk-dialog.c:839
msgid "Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is who he or she claims to be."
msgstr "Tuttavan todennus auttaa varmistamaan, että toinen osapuoli on todella se henkilö, joksi hän itseään väittää."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:949
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Todennetaan tuttavalle"
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:951
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Todennetaan tuttavaa"
#: ../gtk-dialog.c:978
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Todennetaan tuttavalle %s"
#: ../gtk-dialog.c:979
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Todennetaan tuttavaa %s"
#: ../gtk-dialog.c:1012
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Odotetaan tuttavaa..."
#: ../gtk-dialog.c:1045
msgid "Generating private key"
msgstr "Luodaan yksityinen avain"
#: ../gtk-dialog.c:1046
msgid "Please wait"
msgstr "Ole hyvä ja odota"
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1057
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Luodaan yksityistä avainta henkilölle %s (%s)̣̣…"
#: ../gtk-dialog.c:1102
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Valmis."
#: ../gtk-dialog.c:1142
#, c-format
msgid "%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s ottaa sinuun yhteyttä tuntemattomasta tietokoneesta. Sinun kannattaa <a href=\"%s%s\">todentaa</a> tuttavasi."
#: ../gtk-dialog.c:1146
#, c-format
msgid "%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "Tuttavaa %s ei ole vielä todennettu. Sinun kannattaisi <a href=\"%s%s\">todentaa</a> tuttavasi."
#: ../gtk-dialog.c:1198
#: ../gtk-dialog.c:1980
#: ../gtk-dialog.c:2765
#: ../gtk-ui.c:86
msgid "Finished"
msgstr "Valmis"
#: ../gtk-dialog.c:1199
#: ../gtk-dialog.c:1977
#: ../gtk-dialog.c:2762
#: ../gtk-ui.c:85
msgid "Private"
msgstr "Yksityinen"
#: ../gtk-dialog.c:1200
#: ../gtk-dialog.c:1974
#: ../gtk-dialog.c:2759
#: ../gtk-ui.c:84
msgid "Unverified"
msgstr "Varmentamaton"
#: ../gtk-dialog.c:1201
#: ../gtk-ui.c:83
msgid "Not private"
msgstr "Ei yksityinen"
#: ../gtk-dialog.c:1204
msgid "OTR"
msgstr "OTR"
#. Translators: the following four messages should give alternative
#. * sentences. The user selects the first or second message in a combo box;
#. * the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. * the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1354
msgid "I have not"
msgstr "En ole"
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1356
msgid "I have"
msgstr "Olen"
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1359
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " varmentanut, että tämä on oikea"
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1369
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "sormenjälki tuttavalleni %s."
#: ../gtk-dialog.c:1397
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Varmenna tuttavan %s sormenjälki"
#: ../gtk-dialog.c:1410
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Sinun sormenjälkesi, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Tuttavan %s väitetty sormenjälki:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1417
msgid "If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you <b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr "Jos kaikki täsmää, sinun tulisi osoittaa yllä olevalla valinnalla, että <b>olet</b> varmentanut sormenjäljen."
#: ../gtk-dialog.c:1423
#: ../gtk-ui.c:858
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Varmenna sormenjälki"
#: ../gtk-dialog.c:1449
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Todennus tuttavalta %s"
#: ../gtk-dialog.c:1452
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Todenna tuttava %s"
#: ../gtk-dialog.c:1460
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Todenna tuttava"
#: ../gtk-dialog.c:1491
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Tapahtui virhe todentamisen aikana."
#: ../gtk-dialog.c:1506
msgid "Authentication successful."
msgstr "Todennus onnistui."
#: ../gtk-dialog.c:1509
msgid "Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate your buddy as well by asking your own question."
msgstr "Tuttavasi on onnistuneesti todentanut sinut. Saatat myös itse haluta todentaa tuttavasi kysymyksesi avulla."
#: ../gtk-dialog.c:1515
msgid "Authentication failed."
msgstr "Todennus epäonnistui."
#: ../gtk-dialog.c:1545
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Yksityinen keskustelu alkoi tuttavan %s kanssa.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1549
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Varmentamaton</a> keskustelu alkoi tuttavan %%s kanssa.%%s%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1557
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Ei yksityinen keskustelu alkoi tuttavan %s kanssa.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1563
#: ../gtk-dialog.c:1692
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Varoitus: käytetään yhteyskäytännön vanhaa versiota 1."
#: ../gtk-dialog.c:1565
msgid " Your client is logging this conversation."
msgstr " Asiakasohjelmasi kirjaa tämän keskustelun."
#: ../gtk-dialog.c:1566
msgid " Your client is not logging this conversation."
msgstr " Asiakasohjelmasi ei kirjaa tätä keskustelua."
#: ../gtk-dialog.c:1585
#, c-format
msgid "Your buddy is logged in multiple times and OTR has established <a href=\"%s%s\">multiple sessions</a>. Use the icon menu above if you wish to select the outgoing session."
msgstr "Tuttavasi on kirjautunut useamman kerran, ja OTR on muodostanut <a href=\"%s%s\">useita istuntoja</a>. Käytä yllä olevaa valikkokuvaketta, jos haluat haluat valita lähtevän liikenteen istunnon."
#: ../gtk-dialog.c:1605
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Yksityinen keskustelu katkesi tuttavan %s kanssa."
#: ../gtk-dialog.c:1643
#, c-format
msgid "%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr "%s on lopettanut yksityisen keskustelun kanssasi, ja sinun tulisi tehdä samoin."
#: ../gtk-dialog.c:1671
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Yksityinen keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %s kanssa.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1676
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with %%s.%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Varmentamaton</a> keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %%s kanssa.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1685
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Ei yksityinen keskustelu päivitettiin onnistuneesti tuttavan %s kanssa.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1718
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Yritetään päivittää yksityinen keskustelu tuttavan %s kanssa…"
#: ../gtk-dialog.c:1720
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Yritetään aloittaa yksityinen keskustelu tuttavan %s kanssa…"
#: ../gtk-dialog.c:1910
#: ../gtk-dialog.c:2032
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Aloita _yksityinen keskustelu"
#: ../gtk-dialog.c:1911
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Päivitä _yksityinen keskustelu"
#: ../gtk-dialog.c:1916
msgid "Re_authenticate buddy"
msgstr "_Todenna tuttava uudelleen"
#: ../gtk-dialog.c:1917
#: ../gtk-dialog.c:2036
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Todenna tuttava"
#: ../gtk-dialog.c:1971
#: ../gtk-dialog.c:2756
msgid "Not Private"
msgstr "Ei yksityinen"
#: ../gtk-dialog.c:1993
msgid "_What's this?"
msgstr "_Mitä tämä tarkoittaa?"
#: ../gtk-dialog.c:2034
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Lopeta yksityinen keskustelu"
#: ../gtk-dialog.c:2219
#: ../gtk-dialog.c:2270
#, c-format
msgid "Warning: The selected outgoing OTR session (%u) is not the most recently active one (%u). Your buddy may not receive your messages. Use the icon menu above to select a different outgoing session."
msgstr "Varoitus: Valittu lähtevän liikenteen OTR-istunto (%u) ei ole viimeisin käytössä ollut (%u). Tuttavasi ei välttämättä saa viestejäsi. Käytä yllä olevaa valikkokuvaketta valitaksesi lähtevän liikenteen istunto."
#: ../gtk-dialog.c:2286
msgid "Send to most secure"
msgstr "Lähetä turvallisimmalle"
#: ../gtk-dialog.c:2288
msgid "Send to most recent"
msgstr "Lähetä viimeisimmälle"
#: ../gtk-dialog.c:2392
#, c-format
msgid "Session %u"
msgstr "Istunto %u"
#: ../gtk-dialog.c:2411
#: ../gtk-dialog.c:2522
msgid "Select"
msgstr "Valitse"
#: ../gtk-dialog.c:2426
msgid "Selected"
msgstr "Valittu"
#: ../gtk-dialog.c:2751
#, c-format
msgid "The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
msgstr "Tämän hetkisen keskustelun yksityisyyden tila on: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
#: ../gtk-dialog.c:2983
msgid "OTR Messaging"
msgstr "OTR-viestintä"
#: ../gtk-ui.c:106
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Sormenjälki: %.80s"
#: ../gtk-ui.c:110
msgid "No key present"
msgstr "Ei avainta saatavilla"
#: ../gtk-ui.c:115
msgid "No account available"
msgstr "Ei tiliä saatavilla"
#: ../gtk-ui.c:193
msgid "Unused"
msgstr "Käyttämätön"
#: ../gtk-ui.c:222
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#: ../gtk-ui.c:222
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: ../gtk-ui.c:487
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Ota yksityinen viestintä käyttöön"
#: ../gtk-ui.c:489
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Aloita yksityinen viestintä automaattisesti"
#: ../gtk-ui.c:491
msgid "Require private messaging"
msgstr "Vaadi yksityistä viestintää"
#: ../gtk-ui.c:494
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Älä kirjaa OTR-keskusteluja lokiin"
#: ../gtk-ui.c:538
msgid "Show OTR button in toolbar"
msgstr "Näytä OTR-painike työkalupalkissa"
#: ../gtk-ui.c:677
msgid "My private keys"
msgstr "Yksityiset avaimeni"
#: ../gtk-ui.c:686
msgid "Key for account:"
msgstr "Avain tilille:"
#: ../gtk-ui.c:711
msgid "Generate"
msgstr "Luo"
#: ../gtk-ui.c:752
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "OTR:n oletusasetukset"
#: ../gtk-ui.c:779
msgid "OTR UI Options"
msgstr "OTR:n ulkoasuasetukset"
#: ../gtk-ui.c:802
msgid "Screenname"
msgstr "Käyttäjänimi"
#: ../gtk-ui.c:803
msgid "Status"
msgstr "Tila"
#: ../gtk-ui.c:804
msgid "Verified"
msgstr "Varmennettu"
#: ../gtk-ui.c:805
msgid "Fingerprint"
msgstr "Sormenjälki"
#: ../gtk-ui.c:806
msgid "Account"
msgstr "Tili"
#: ../gtk-ui.c:842
msgid "Start private connection"
msgstr "Aloita yksityinen yhteys"
#: ../gtk-ui.c:850
msgid "End private connection"
msgstr "Lopeta yksityinen yhteys"
#: ../gtk-ui.c:866
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Unohda sormenjälki"
#: ../gtk-ui.c:917
msgid "Config"
msgstr "Asetukset"
#: ../gtk-ui.c:919
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Tunnetut sormenjäljet"
#: ../gtk-ui.c:1017
#: ../otr-plugin.c:1002
msgid "OTR Settings"
msgstr "OTR:n asetukset"
#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:1035
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "OTR:n asetukset kohteelle %s"
#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:1052
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Käytä OTR:n oletusasetuksia tämän tuttavan kanssa"
#: ../otr-plugin.c:130
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Et ole parhaillaan yhdistettynä tiliin %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:134
msgid "Not connected"
msgstr "Ei yhteyttä"
#: ../otr-plugin.c:217
#: ../otr-plugin.c:259
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Muisti loppui, kun tiedostonimiä luotiin!\n"
#: ../otr-plugin.c:229
#: ../otr-plugin.c:265
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa yksityisen avaimen tiedostoa\n"
#: ../otr-plugin.c:303
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Tuntematon tili %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:307
msgid "Unknown account"
msgstr "Tuntematon tili"
#: ../otr-plugin.c:369
msgid "Error occurred encrypting message."
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin."
#: ../otr-plugin.c:373
#, c-format
msgid "You sent encrypted data to %s, who wasn't expecting it."
msgstr "Lähetit salattua tietoa tuttavalle %s, joka ei odottanut sitä."
#: ../otr-plugin.c:379
msgid "You transmitted an unreadable encrypted message."
msgstr "Lähetit lukemiskelvottoman salatun viestin"
#: ../otr-plugin.c:382
msgid "You transmitted a malformed data message."
msgstr "Lähetit epämuodostunutta viestidataa."
#: ../otr-plugin.c:395
msgid "[resent]"
msgstr "[uudelleen lähetetty]"
#: ../otr-plugin.c:464
#, c-format
msgid "You attempted to send an unencrypted message to %s"
msgstr "Yritit lähettää salaamattoman viestin kohteelle %s"
#: ../otr-plugin.c:467
msgid "Attempting to start a private conversation..."
msgstr "Yritetään käynnistää yksityinen keskustelụ…"
#: ../otr-plugin.c:469
msgid "OTR Policy Violation"
msgstr "OTR:n menettelytavan rikkomus"
#: ../otr-plugin.c:470
msgid ""
"Unencrypted messages to this recipient are not allowed. Attempting to start a private conversation.\n"
"\n"
"Your message will be retransmitted when the private conversation starts."
msgstr ""
"Salaamattomat viestit eivät ole sallittuja tälle vastaanottajalle. Yritetään käynnistää yksityinen keskustelu.\n"
"\n"
"Viestisi lähetetään uudelleen, kun yksityinen keskustelu käynnistyy."
#: ../otr-plugin.c:479
msgid "An error occurred when encrypting your message. The message was not sent."
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin. Viestiä ei lähetetty."
#: ../otr-plugin.c:481
msgid "Error encrypting message"
msgstr "Virhe viestin salaamisessa"
#: ../otr-plugin.c:482
msgid "An error occurred when encrypting your message"
msgstr "Tapahtui virhe, kun viestiä salattiin"
#: ../otr-plugin.c:483
msgid "The message was not sent."
msgstr "Viestiä ei lähetetty."