Commit 36b2c47a authored by Ian Goldberg's avatar Ian Goldberg
Browse files

Czech translation from Jaromír Karmazín <blue.beret@seznam.cz>

parent 0da7cfd8
2013-03-24
* configure.ac:
* po/cs.po: Czech translation from Jaromír Karmazín
<blue.beret@seznam.cz>
2012-09-09
* Makefile.mingw: Make ld hardening [DEP, ALSR] work on Windows
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ GETTEXT_PACKAGE=pidgin-otr
AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, ["$GETTEXT_PACKAGE"], [Define the gettext package to be used])
ALL_LINGUAS="ar de el es fa fr hu it my_MM nl nn pl ru sk sv vi zh_CN"
ALL_LINGUAS="ar cs de el es fa fr hu it my_MM nl nn pl ru sk sv vi zh_CN"
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
dnl 1:flags
......
# Off-the-Record Messaging plugin for pidgin.
# Copyright (C) 2004-2012 Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew,
# Lisa Du, Nikita Borisov
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Ian Goldberg <otr@cypherpunks.ca>, 2012
# Jaromír Karmazín, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 4.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-24 14:46+0100\n"
"Last-Translator: Jaromír Karmazín\n"
"Language-Team: Czech\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../gtk-dialog.c:336 ../gtk-dialog.c:1144 ../gtk-dialog.c:1148
#: ../gtk-dialog.c:1551 ../gtk-dialog.c:1588 ../gtk-dialog.c:1679
#: ../gtk-dialog.c:1754 ../gtk-dialog.c:2769
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=cs"
#: ../gtk-dialog.c:484
msgid ""
"Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, "
"or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, "
"indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click "
"OK."
msgstr ""
"Váš kamarád se pokouší určit, zda skutečně komunikuje s vámi, nebo s někým, "
"kdo se za vás vydává. Váš kamarád vám položil otázku uvedenou níže. Abyste "
"se mohli vůči svému kamarádovi autentizovat, zadejte odpověď a klikněte na "
"OK."
#: ../gtk-dialog.c:491
msgid ""
"To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only "
"to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for "
"your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you "
"may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Chcete-li provést autentizaci otázkou, zvolte si otázku, na niž znáte "
"odpověď pouze vy a váš kamarád. Zadejte tuto otázku a příslušnou odpověď a "
"vyčkejte, až váš kamarád také zadá odpověď. Pokud nebudou odpovědi stejné, "
"je možné, že komunikujete s někým, kdo se za vašeho kamaráda vydává."
#: ../gtk-dialog.c:509
#, c-format
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Toto je otázka, kterou položil váš kamarád:"
#: ../gtk-dialog.c:512
#, c-format
msgid "Enter question here:"
msgstr "Sem zadejte otázku:"
#: ../gtk-dialog.c:544 ../gtk-dialog.c:625
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Tento kamarád je již autentizován."
#: ../gtk-dialog.c:554
#, c-format
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Sem zadejte tajnou odpověď (rozlišují se velká a malá písmena):"
#: ../gtk-dialog.c:594
msgid ""
"To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this "
"secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't "
"match, then you may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Chcete-li provést autentizaci, zvolte si tajný text, který znáte pouze vy a "
"váš kamarád. Tento tajný text zadejte a vyčkejte, až jej zadá také váš "
"kamarád. Pokud texty nebudou stejné, je možné, že komunikujete s někým, kdo "
"se za vašeho kamaráda vydává."
#: ../gtk-dialog.c:608
#, c-format
msgid "Enter secret here:"
msgstr "Sem zadejte tajný text:"
#: ../gtk-dialog.c:658 ../gtk-dialog.c:1413
msgid ""
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> "
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"Chcete-li ověřit otisk, kontaktujte svého kamaráda <i>jinou</i>, ověřenou "
"cestou, například telefonem nebo pomocí e-mailu s GPG podpisem. Každý z vás "
"by měl svůj otisk sdělit tomu druhému."
#: ../gtk-dialog.c:662
msgid ""
"If everything matches up, you should chose <b>I have</b> in the menu below."
msgstr "Pokud se vše shoduje, zvolte <b>Ověřil(a) jsem</b> v nabídce níže."
#: ../gtk-dialog.c:673 ../gtk-dialog.c:1401
msgid "[none]"
msgstr "[žádný]"
#: ../gtk-dialog.c:681 ../gtk-dialog.c:1054 ../gtk-dialog.c:1409
#: ../gtk-dialog.c:1457 ../gtk-ui.c:226 ../otr-plugin.c:132
#: ../otr-plugin.c:305 ../ui.c:115
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: ../gtk-dialog.c:682
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Otisk pro váš účet %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Údajný otisk pro účet %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:739
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Jakým způsobem chcete kamaráda autentizovat?"
#: ../gtk-dialog.c:748
msgid "Question and answer"
msgstr "Otázkou a odpovědí"
#: ../gtk-dialog.c:751
msgid "Shared secret"
msgstr "Společným tajemstvím"
#: ../gtk-dialog.c:754
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Ruční kontrolou otisků"
#: ../gtk-dialog.c:805
msgid "_Authenticate"
msgstr "_Autentizovat"
#: ../gtk-dialog.c:839
msgid ""
"Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is "
"who he or she claims to be."
msgstr ""
"Autentizace kamaráda pomáhá zajistit, že osoba, se kterou komunikujete, je "
"skutečně tou, za kterou se vydává."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:949
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Autentizujete se vůči kamarádovi"
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:951
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Autentizujete kamaráda"
#: ../gtk-dialog.c:978
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Autentizujete se vůči účtu %s"
#: ../gtk-dialog.c:979
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Autentizujete účet %s"
#: ../gtk-dialog.c:1012
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "Čekám na kamaráda..."
#: ../gtk-dialog.c:1045
msgid "Generating private key"
msgstr "Generuji soukromý klíč"
#: ../gtk-dialog.c:1046
msgid "Please wait"
msgstr "Čekejte prosím"
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1057
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Generuji soukromý klíč pro účet %s (%s)..."
#: ../gtk-dialog.c:1102
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Hotovo."
#: ../gtk-dialog.c:1142
#, c-format
msgid ""
"%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s"
"%s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"Kamarád %s vás kontaktuje z nerozpoznaného počítače. Měli byste jej <a href="
"\"%s%s\">autentizovat</a>."
#: ../gtk-dialog.c:1146
#, c-format
msgid ""
"%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s"
"\">authenticate</a> this buddy."
msgstr ""
"Kamarád %s zatím nebyl autentizován. Měli byste jej <a href=\"%s%s"
"\">autentizovat</a>."
#: ../gtk-dialog.c:1198 ../gtk-dialog.c:1980 ../gtk-dialog.c:2765
#: ../gtk-ui.c:86
msgid "Finished"
msgstr "Dokončeno"
#: ../gtk-dialog.c:1199 ../gtk-dialog.c:1977 ../gtk-dialog.c:2762
#: ../gtk-ui.c:85
msgid "Private"
msgstr "Soukromá"
#: ../gtk-dialog.c:1200 ../gtk-dialog.c:1974 ../gtk-dialog.c:2759
#: ../gtk-ui.c:84
msgid "Unverified"
msgstr "Neověřená"
#: ../gtk-dialog.c:1201 ../gtk-ui.c:83
msgid "Not private"
msgstr "Bez soukromí"
#: ../gtk-dialog.c:1204
msgid "OTR"
msgstr "Zabezpečení (OTR)"
#. Translators: the following four messages should give alternative
#. * sentences. The user selects the first or second message in a combo box;
#. * the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. * the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1354
msgid "I have not"
msgstr "Neověřil(a) jsem"
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1356
msgid "I have"
msgstr "Ověřil(a) jsem"
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1359
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr ", že toto je skutečně správný"
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1369
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "otisk účtu %s."
#: ../gtk-dialog.c:1397
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Ověřit otisk účtu %s"
#: ../gtk-dialog.c:1410
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Otisk vašeho účtu %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Údajný otisk účtu %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1417
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr ""
"Pokud se vše shoduje, měli byste v dialogu výše zaznačit, že jste otisk "
"<b>ověřili</b>."
#: ../gtk-dialog.c:1423 ../gtk-ui.c:858
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Ověřit otisk"
#: ../gtk-dialog.c:1449
#, c-format
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Autentizace od %s"
#: ../gtk-dialog.c:1452
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Autentizovat %s"
#: ../gtk-dialog.c:1460
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Autentizovat kamaráda"
#: ../gtk-dialog.c:1491
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Během autentizace došlo k chybě."
#: ../gtk-dialog.c:1506
msgid "Authentication successful."
msgstr "Autentizace úspěšná."
#: ../gtk-dialog.c:1509
msgid ""
"Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate "
"your buddy as well by asking your own question."
msgstr ""
"Váš kamarád vás úspěšně autentizoval. Možná budete chtít autentizovat také "
"vy jeho pomocí své vlastní otázky."
#: ../gtk-dialog.c:1515
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentizace selhala."
#: ../gtk-dialog.c:1545
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Zahájena soukromá konverzace s %s.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1549
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s%%s"
msgstr "Zahájena <a href=\"%s%s\">neověřená</a> konverzace s %%s.%%s%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1557
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Zahájena konverzace bez soukromí s %s.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1563 ../gtk-dialog.c:1692
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Varování: používám starý protokol verze 1."
#: ../gtk-dialog.c:1565
msgid " Your client is logging this conversation."
msgstr " Váš klient tuto konverzaci zaznamenává."
#: ../gtk-dialog.c:1566
msgid " Your client is not logging this conversation."
msgstr " Váš klient tuto konverzaci nezaznamenává."
#: ../gtk-dialog.c:1585
#, c-format
msgid ""
"Your buddy is logged in multiple times and OTR has established <a href=\"%s%s"
"\">multiple sessions</a>. Use the icon menu above if you wish to select the "
"outgoing session."
msgstr ""
"Váš kamarád je přihlášen vícenásobně a OTR vytvořil <a href=\"%s%s\">více "
"relací</a>. Chcete-li si zvolit relaci pro odchozí zprávy, použijte ikonové "
"menu nahoře."
#: ../gtk-dialog.c:1605
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Soukromá konverzace s %s ztracena."
#: ../gtk-dialog.c:1643
#, c-format
msgid ""
"%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr ""
"%s ukončil(a) svou soukromou konverzaci s vámi; měli byste učinit totéž."
#: ../gtk-dialog.c:1671
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "Soukromá konverzace s %s byla úspěšně obnovena.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1676
#, c-format
msgid ""
"Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with "
"%%s.%%s"
msgstr ""
"<a href=\"%s%s\">Neověřená</a> konverzace s %%s byla úspěšně obnovena.%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1685
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "Konverzace s %s bez soukromí byla úspěšně obnovena.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1718
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Pokouším se obnovit soukromou konverzaci s %s..."
#: ../gtk-dialog.c:1720
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Pokouším se zahájit soukromou konverzaci s %s..."
#: ../gtk-dialog.c:1910 ../gtk-dialog.c:2032
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Zahájit _soukromou konverzaci"
#: ../gtk-dialog.c:1911
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Obnovit _soukromou konverzaci"
#: ../gtk-dialog.c:1916
msgid "Re_authenticate buddy"
msgstr "Znovu _autentizovat kamaráda"
#: ../gtk-dialog.c:1917 ../gtk-dialog.c:2036
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Autentizovat kamaráda"
#: ../gtk-dialog.c:1971 ../gtk-dialog.c:2756
msgid "Not Private"
msgstr "Bez soukromí"
#: ../gtk-dialog.c:1993
msgid "_What's this?"
msgstr "_Co to je?"
#: ../gtk-dialog.c:2034
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Ukončit soukromou konverzaci"
#: ../gtk-dialog.c:2219 ../gtk-dialog.c:2270
#, c-format
msgid ""
"Warning: The selected outgoing OTR session (%u) is not the most recently "
"active one (%u). Your buddy may not receive your messages. Use the icon menu "
"above to select a different outgoing session."
msgstr ""
"Varování: Vámi zvolená OTR relace (%u) pro odchozí zprávy není ta, která "
"byla naposledy použita (%u). Váš kamarád možná vaše zprávy neobdrží. Pomocí "
"ikonového menu nahoře můžete zvolit jinou relaci pro odchozí zprávy."
#: ../gtk-dialog.c:2286
msgid "Send to most secure"
msgstr "Poslat na nejbezpečnější"
#: ../gtk-dialog.c:2288
msgid "Send to most recent"
msgstr "Poslat na naposledy použitou"
#: ../gtk-dialog.c:2392
#, c-format
msgid "Session %u"
msgstr "Relace %u"
#: ../gtk-dialog.c:2411 ../gtk-dialog.c:2522
msgid "Select"
msgstr "Zvolit"
#: ../gtk-dialog.c:2426
msgid "Selected"
msgstr "Zvolena"
#: ../gtk-dialog.c:2751
#, c-format
msgid ""
"The privacy status of the current conversation is now: <a href=\"%s%s\">%s</"
"a>"
msgstr "Stav soukromí aktuální konverzace je nyní: <a href=\"%s%s\">%s</a>"
#: ../gtk-dialog.c:2983
msgid "OTR Messaging"
msgstr "Zabezpečená komunikace (OTR)"
#: ../gtk-ui.c:106
#, c-format
msgid "Fingerprint: %.80s"
msgstr "Otisk: %.80s"
#: ../gtk-ui.c:110
msgid "No key present"
msgstr "Žádný klíč není přítomen"
#: ../gtk-ui.c:115
msgid "No account available"
msgstr "Žádné účty nejsou k dispozici"
#: ../gtk-ui.c:193
msgid "Unused"
msgstr "Nepoužíván"
#: ../gtk-ui.c:222
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../gtk-ui.c:222
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../gtk-ui.c:487
msgid "Enable private messaging"
msgstr "Povolit soukromou komunikaci"
#: ../gtk-ui.c:489
msgid "Automatically initiate private messaging"
msgstr "Automaticky zahájit soukromou komunikaci"
#: ../gtk-ui.c:491
msgid "Require private messaging"
msgstr "Vyžadovat soukromou komunikaci"
#: ../gtk-ui.c:494
msgid "Don't log OTR conversations"
msgstr "Nezaznamenávat soukromé konverzace"
#: ../gtk-ui.c:538
msgid "Show OTR button in toolbar"
msgstr "Zobrazit tlačítko zabezpečení (OTR) na panelu nástrojů"
#: ../gtk-ui.c:677
msgid "My private keys"
msgstr "Mé soukromé klíče"
#: ../gtk-ui.c:686
msgid "Key for account:"
msgstr "Klíč pro účet:"
#: ../gtk-ui.c:711
msgid "Generate"
msgstr "Generovat"
#: ../gtk-ui.c:752
msgid "Default OTR Settings"
msgstr "Výchozí nastavení zabezpečení (OTR)"
#: ../gtk-ui.c:779
msgid "OTR UI Options"
msgstr "Volby uživatelského rozhraní OTR"
#: ../gtk-ui.c:802
msgid "Screenname"
msgstr "Jméno uživatele"
#: ../gtk-ui.c:803
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk-ui.c:804
msgid "Verified"
msgstr "Ověřen"
#: ../gtk-ui.c:805
msgid "Fingerprint"
msgstr "Otisk"
#: ../gtk-ui.c:806
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: ../gtk-ui.c:842
msgid "Start private connection"
msgstr "Zahájit soukromou konverzaci"
#: ../gtk-ui.c:850
msgid "End private connection"
msgstr "Ukončit soukromou konverzaci"
#: ../gtk-ui.c:866
msgid "Forget fingerprint"
msgstr "Zapomenout otisk"
#: ../gtk-ui.c:917
msgid "Config"
msgstr "Konfigurace"
#: ../gtk-ui.c:919
msgid "Known fingerprints"
msgstr "Známé otisky"
#: ../gtk-ui.c:1017 ../otr-plugin.c:1002
msgid "OTR Settings"
msgstr "Nastavení zabezpečení (OTR)"
#. Set the title
#: ../gtk-ui.c:1035
#, c-format
msgid "OTR Settings for %s"
msgstr "Nastavení zabezpečení (OTR) pro účet %s"
#. Make the cascaded checkboxes
#: ../gtk-ui.c:1052
msgid "Use default OTR settings for this buddy"
msgstr "Použít pro tohoto kamaráda výchozí nastavení zabezpečení (OTR)"
#: ../otr-plugin.c:130
#, c-format
msgid "You are not currently connected to account %s (%s)."
msgstr "Momentálně nejste připojeni k účtu %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:134
msgid "Not connected"
msgstr "Nepřipojen"
#: ../otr-plugin.c:217 ../otr-plugin.c:259
#, c-format
msgid "Out of memory building filenames!\n"
msgstr "Došla paměť při tvorbě jmen souborů!\n"
#: ../otr-plugin.c:229 ../otr-plugin.c:265
#, c-format
msgid "Could not write private key file\n"
msgstr "Nelze zapisovat do souboru se soukromými klíči\n"
#: ../otr-plugin.c:303
#, c-format
msgid "Unknown account %s (%s)."
msgstr "Neznámý účet %s (%s)."
#: ../otr-plugin.c:307
msgid "Unknown account"
msgstr "Neznámý účet"
#: ../otr-plugin.c:369
msgid "Error occurred encrypting message."
msgstr "Během šifrování zprávy došlo k chybě."
#: ../otr-plugin.c:373
#, c-format
msgid "You sent encrypted data to %s, who wasn't expecting it."
msgstr "Poslali jste zašifrovaná data kamarádovi %s, který je neočekával."
#: ../otr-plugin.c:379
msgid "You transmitted an unreadable encrypted message."
msgstr "Odeslali jste nečitelnou šifrovanou zprávu."
#: ../otr-plugin.c:382
msgid "You transmitted a malformed data message."
msgstr "Odeslali jste zprávu s poškozenými daty."
#: ../otr-plugin.c:395
msgid "[resent]"
msgstr "[posláno znovu]"
<