Commit efac5d78 authored by Ian Goldberg's avatar Ian Goldberg
Browse files

Updated Dutch translation from Paul Wouters <paul@cypherpunks.ca>

parent f97a994d
# Off-the-Record Messaging plugin for pidgin.
# Copyright (C) 2004-2007 Ian Goldberg, Chris Alexander, Nikita Borisov
# Copyright (C) 2004-2012 Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew,
# Lisa Du, Nikita Borisov
# This file is distributed under the same license as the pidgin-otr package.
# Ian Goldberg <otr@cypherpunks.ca>, 2007.
# Ian Goldberg <otr@cypherpunks.ca>, 2012
#
#,
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pidgin-otr 3.1.0-nl\n"
"Project-Id-Version: pidgin-otr 4.0.0.nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-24 15:47-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-25 12:41+EDT\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-14 09:45-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-28 00:00+EDT\n"
"Last-Translator: Paul Wouters <paul@cypherpunks.ca>\n"
"Language-Team: Paul Wouters <paul@cypherpunks.ca>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../gtk-dialog.c:913 ../gtk-dialog.c:2095
msgid "_What's this?"
msgstr "_Wat betekent dit?"
#: ../gtk-dialog.c:332 ../gtk-dialog.c:1141 ../gtk-dialog.c:1145
#: ../gtk-dialog.c:1547 ../gtk-dialog.c:1584 ../gtk-dialog.c:1673
#: ../gtk-dialog.c:1748 ../gtk-dialog.c:2749
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=nl"
#: ../gtk-dialog.c:924
msgid "_More..."
msgstr "_Meer..."
#: ../gtk-dialog.c:480
msgid ""
"Your buddy is attempting to determine if he or she is really talking to you, "
"or if it's someone pretending to be you. Your buddy has asked a question, "
"indicated below. To authenticate to your buddy, enter the answer and click "
"OK."
msgstr ""
"Jouw vriend probeert te detecteren of ze echt met jou aan het praten is, of "
"met iemand die zicht probeert voor te doen als jou. Je vriend heeft je de "
"onderstaande vraag gesteld . Beantwoord deze vraag en selecteer OK om je te "
"authenticiteren aan je vriend."
#. Create the Advanced... button, and left-justify it. This
#. * involves adding the button, and a blank label as a spacer, and
#. * reordering them so that they're at the beginning.
#: ../gtk-dialog.c:980
msgid "Advanced..."
msgstr "Geavanceerd..."
#: ../gtk-dialog.c:487
msgid ""
"To authenticate using a question, pick a question whose answer is known only "
"to you and your buddy. Enter this question and this answer, then wait for "
"your buddy to enter the answer too. If the answers don't match, then you "
"may be talking to an imposter."
msgstr ""
"Om je te authenticiteren via een vraag moet je een vraag stellen die alleen "
"door je vriend beantwoord kan worden. Vul de vraag en het antwoord in, en "
"wacht op je vriend's antwoord. Als zijn of haar antwoord niet klopt, dan "
"kan het zijn dat iemand anders zich als jouw vriend voordoet."
#: ../gtk-dialog.c:1025
msgid "Enter secret here"
msgstr "Voer de geheime code hier in"
#: ../gtk-dialog.c:505
#, c-format
msgid "This is the question asked by your buddy:"
msgstr "Dit is de vraag die door jouw vriend gesteld werd"
#: ../gtk-dialog.c:1030
#: ../gtk-dialog.c:508
#, c-format
msgid "Enter question here:"
msgstr "Vul de vraag hier in"
#: ../gtk-dialog.c:540 ../gtk-dialog.c:624
msgid "This buddy is already authenticated."
msgstr "Deze friend is al ge-authentificeerd."
msgstr "Deze vriend is al geauthenticiteerd"
#: ../gtk-dialog.c:552
#, c-format
msgid "Enter secret answer here (case sensitive):"
msgstr "Vul het geheime antwoord hier in (hoofdletters zijn verschillend van kleine letters):"
#: ../gtk-dialog.c:1049
#: ../gtk-dialog.c:593
msgid ""
"To authenticate, pick a secret known only to you and your buddy. Enter this "
"secret, then wait for your buddy to enter it too. If the secrets don't "
"match, then you may be talking to an imposter."
msgstr "Om te authoriseren dien je een geheime code te bedenken die alleen "
"jij en je vriend kennen. Voer dit geheim in, en wacht op je vriend om "
"hetzelfde te doen. Als de geheimen niet overeenkomen, dan kun je te maken "
"hebben met een bedrieger."
msgstr ""
"Om te autenticiteren moet je een geheim kiezen dat alleen jij en jouw vriend kennen. "
"Vul dit geheime antwoord in, en wacht tot je vriend de vraag ook beantwoordt heeft. "
"Als de antwoorden niet overeen komen, kan het zijn dat iemand anders zich als jouw "
"vriend voordoet."
#: ../gtk-dialog.c:607
#, c-format
msgid "Enter secret here:"
msgstr "vul het geheime antwoord hier in:"
#: ../gtk-dialog.c:1053
#: ../gtk-dialog.c:657 ../gtk-dialog.c:1408
msgid ""
"If your buddy uses multiple IM accounts or multiple computers, you may have "
"to authenticate multiple times. However, as long as they use an account and "
"computer that you've seen before, you don't need to authenticate each "
"individual conversation."
msgstr "Als je vriend meerdere IM accounts of meerdere computers gebruikt, kan "
"het zijn dat je meerdere keren moet authenticeren. Zolang je vriend een account "
" of een computer gebruikt die je al eerder gezien hebt, hoef je niet elke "
" individueel gesprek apart te authenticeren."
#: ../gtk-dialog.c:1058 ../gtk-dialog.c:1322 ../gtk-dialog.c:1326
#: ../gtk-dialog.c:1423 ../gtk-dialog.c:1590 ../gtk-dialog.c:1750
#: ../gtk-dialog.c:1850 ../gtk-dialog.c:1935
msgid "?lang=en"
msgstr "?lang=nl"
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> "
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"Om de vingerafdruk te controleren moet je contact opnemen met je vriend, via "
"een <i>andere<i> vertrouwde manier, zoals een telefoon of via een GPG ondertekende "
"email. Jullie moeten dan elkaar je eigen vingerafdruk vertellen."
#: ../gtk-dialog.c:661
msgid ""
"If everything matches up, you should chose <b>I have</b> in the menu below."
msgstr ""
"Als alles klopt, dan kun je nu <b>Ik heb</b> in het onderstaande menu selecteren."
#: ../gtk-dialog.c:1059
msgid "Click here for more information about authentication in OTR."
msgstr "Klik hier voor meer informatie over OTR authenticatie."
#: ../gtk-dialog.c:672 ../gtk-dialog.c:1397
msgid "[none]"
msgstr "[geen]"
#: ../gtk-dialog.c:679 ../gtk-dialog.c:1051 ../gtk-dialog.c:1404
#: ../gtk-dialog.c:1453 ../gtk-ui.c:212 ../otr-plugin.c:127
#: ../otr-plugin.c:300 ../ui.c:112
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: ../gtk-dialog.c:1063
#: ../gtk-dialog.c:680
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Jouw vingerafdruk, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Vermeende vingerafdruk van %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:736
msgid "How would you like to authenticate your buddy?"
msgstr "Hoe wil je jouw vriend authenticeren"
#: ../gtk-dialog.c:745
msgid "Question and answer"
msgstr "Vraag en antwoord"
#: ../gtk-dialog.c:748
msgid "Shared secret"
msgstr "Gedeeld geheim"
#: ../gtk-dialog.c:751
msgid "Manual fingerprint verification"
msgstr "Handmatige vingerafdruk verificatie"
#: ../gtk-dialog.c:802
msgid "_Authenticate"
msgstr "Authenticeer"
#: ../gtk-dialog.c:836
msgid ""
"Authenticating a buddy helps ensure that the person you are talking to is "
"who they claim to be."
msgstr "Door middel van het authenticeren van een vriend kun je gegarandeerd "
"weten dat de persoon waarmee je praat, daadwerkelijk je vriend is."
"who he or she claims to be."
msgstr ""
"Authenticeren van een vriend garandeert dat de persoon waarmee je aan het "
"praten bent, daadwerkelijk de vriend is waarmee je denkt te praten."
#. Translators: you are asked to authenticate yourself
#: ../gtk-dialog.c:946
msgid "Authenticating to Buddy"
msgstr "Authenticeer jezelf aan je vriend"
#: ../gtk-dialog.c:1113
#. Translators: you asked your buddy to authenticate him/herself
#: ../gtk-dialog.c:948
msgid "Authenticating Buddy"
msgstr "Vriend Authenticatie"
msgstr "Authenticeren van vriend"
#: ../gtk-dialog.c:975
#, c-format
msgid "Authenticating to %s"
msgstr "Authenticeren aan %s"
#: ../gtk-dialog.c:976
#, c-format
msgid "Authenticating %s"
msgstr "Authenticeren %s"
#: ../gtk-dialog.c:1140
msgid "Authenticating"
msgstr "Authenticeren"
#: ../gtk-dialog.c:1009
msgid "Waiting for buddy..."
msgstr "We wachten op de vriend..."
#: ../gtk-dialog.c:1201
#: ../gtk-dialog.c:1042
msgid "Generating private key"
msgstr "Geheime sleutel aan het genereren"
msgstr "Genereer geheime sleutel"
#: ../gtk-dialog.c:1202
#: ../gtk-dialog.c:1043
msgid "Please wait"
msgstr "Een moment a.u.b."
#: ../gtk-dialog.c:1210 ../gtk-dialog.c:1627 ../gtk-dialog.c:1664
#: ../gtk-ui.c:175 ../otr-plugin.c:115 ../otr-plugin.c:212 ../ui.c:110
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
msgstr "Een moment A.U.B."
#. Create the Please Wait... dialog
#: ../gtk-dialog.c:1213
#: ../gtk-dialog.c:1054
#, c-format
msgid "Generating private key for %s (%s)..."
msgstr "Geheime sleutel voor %s (%s) aan het genereren..."
msgstr "Genereren van geheime sleutel voor %s (%s)..."
#: ../gtk-dialog.c:1258
#: ../gtk-dialog.c:1099
#, c-format
msgid "%s Done."
msgstr "%s Klaar."
#: ../gtk-dialog.c:1320
#: ../gtk-dialog.c:1139
#, c-format
msgid ""
"%s is contacting you from an unrecognized computer. You should <a href=\"%s%"
"s\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s zoekt contact met je vanaf een onherkenbare computer. Je kunt het beste "
"deze vriend <a href=\"%s%s\">authenticeren</a>."
msgstr ""
"%s benadert je vanaf een onbekende computer. Je kunt het beste je vriend opnieuw <a href=\"%s%"
"s\">authenticeren</a>."
#: ../gtk-dialog.c:1324
#: ../gtk-dialog.c:1143
#, c-format
msgid ""
"%s has not been authenticated yet. You should <a href=\"%s%s"
"\">authenticate</a> this buddy."
msgstr "%s is nog niet ge-authenticeerd. Je kunt het beste "
"deze vriend <a href=\"%s%s\">authenticeren</a>."
msgstr ""
"%s is nog niet ge-authenticeerd. Je kunt het beste je vriend nu <a href=\"%s%s"
"\">authenticeren</a>."
#: ../gtk-dialog.c:1365 ../gtk-ui.c:76
#: ../gtk-dialog.c:1195 ../gtk-dialog.c:1969 ../gtk-dialog.c:2745
#: ../gtk-ui.c:83
msgid "Finished"
msgstr "Klaar"
#: ../gtk-dialog.c:1366 ../gtk-ui.c:75
#: ../gtk-dialog.c:1196 ../gtk-dialog.c:1966 ../gtk-dialog.c:2742
#: ../gtk-ui.c:82
msgid "Private"
msgstr "Besloten"
msgstr "Prive"
#: ../gtk-dialog.c:1367 ../gtk-ui.c:74
#: ../gtk-dialog.c:1197 ../gtk-dialog.c:1963 ../gtk-dialog.c:2739
#: ../gtk-ui.c:81
msgid "Unverified"
msgstr "Ongeverificeerd"
msgstr "Onbekend"
#: ../gtk-dialog.c:1368 ../gtk-ui.c:73
#: ../gtk-dialog.c:1198 ../gtk-ui.c:80
msgid "Not private"
msgstr "Niet besloten"
#: ../gtk-dialog.c:1370
msgid "Start a private conversation"
msgstr "Start een besloten conversatie"
#: ../gtk-dialog.c:1371
msgid "Refresh the private conversation"
msgstr "Hernieuw een besloten conversatie"
#: ../gtk-dialog.c:1375
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Start _besloten conversatie"
#: ../gtk-dialog.c:1376
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Hernieuw _besloten conversatie"
msgstr "Niet prive"
#: ../gtk-dialog.c:1555
#: ../gtk-dialog.c:1201
msgid "OTR"
msgstr "OTR"
#. Translators: the following four messages should give alternative
#. * sentences. The user selects the first or second message in a combo box;
#. * the third message, a new line, a fingerprint, a new line, and
#. * the fourth message will follow it.
#: ../gtk-dialog.c:1351
msgid "I have not"
msgstr "Ik heb niet"
#: ../gtk-dialog.c:1556
#. 2nd message
#: ../gtk-dialog.c:1353
msgid "I have"
msgstr "Ik heb"
#: ../gtk-dialog.c:1558
#. 3rd message
#: ../gtk-dialog.c:1356
msgid " verified that this is in fact the correct"
msgstr " bevestigd of dit daadwerkelijk de correcte"
msgstr "geverificeerd dat dit inderdaad de correcte"
#: ../gtk-dialog.c:1567
#. 4th message
#: ../gtk-dialog.c:1366
#, c-format
msgid "fingerprint for %s."
msgstr "vingerafdruk is voor %s."
#: ../gtk-dialog.c:1579
msgid ""
"To verify the fingerprint, contact your buddy via some <i>other</i> "
"authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of "
"you should tell your fingerprint to the other."
msgstr ""
"Om de vingerafdruk te controleren dien je contact op te nemen met je "
"vriend, via een <i>ander</i> bertouwbaar communicatie kanaal, zoals de "
"telefoon, of een GPG ondertekende email. Je moet vervolgens elkaar de "
"vingerafdruk van de ander doorgeven en controleren."
#: ../gtk-dialog.c:1583
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr "Als alles precies klopt, kun je in het bovenstaande dialoogvenster "
"aangeven dat je de vingerafdruk hebt <b>bevestigd</b>."
#: ../gtk-dialog.c:1585
msgid ""
"If your buddy has more than one IM account, or uses more than one computer, "
"he may have multiple fingerprints."
msgstr "Als je vriend meerdere IM accounts heeft, of meer dan een computer"
"gebruikt, dan kan het zijn dat de vriend meerdere vingerafdrukken heeft."
#: ../gtk-dialog.c:1587
msgid ""
"However, the only way an imposter could duplicate one of your buddy's "
"fingerprints is by stealing information from her/his computer."
msgstr "Echter, de enige methode waarop een bedrieger je vriend's "
"vingerafdrukken kan namaken, is door geheime informatie te stelen "
"van je vriend's computer."
#: ../gtk-dialog.c:1591
msgid "Click here for more information about fingerprints."
msgstr "Klik hier voor meer informatie over vingerafdrukken."
#: ../gtk-dialog.c:1594
msgid ""
"A <b>fingerprint</b> is a unique identifier that you should use to "
"authenticate your buddy."
msgstr "Een <b>vingerafdruk</b> is een unieke herkenbare eigenschap waarmee"
"je je vriend kunt authenticeren."
msgstr "vingerafdruk van %s"
#: ../gtk-dialog.c:1616
#: ../gtk-dialog.c:1393
#, c-format
msgid "Verify fingerprint for %s"
msgstr "Bevestig de vingerafdruk van %s"
msgstr "Controleer vingerafdruk voor %s"
#: ../gtk-dialog.c:1620
msgid "[none]"
msgstr "[geen]"
#: ../gtk-dialog.c:1628
#: ../gtk-dialog.c:1405
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Fingerprint for you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Purported fingerprint for %s:\n"
"%s\n"
msgstr "Jouw vingerafdruk, %s (%s):\n"
msgstr ""
"<small><i>%s %s\n"
"\n"
"</i></small>Vingerafdruk van you, %s (%s):\n"
"%s\n"
"\n"
"Vermeende vingerafdruk van %s:\n"
"%s\n"
#: ../gtk-dialog.c:1633 ../gtk-ui.c:681
#: ../gtk-dialog.c:1412
msgid ""
"If everything matches up, you should indicate in the above dialog that you "
"<b>have</b> verified the fingerprint."
msgstr ""
"Als alles klopt, kun je in het bovenstaande dialoogvenster "
"aangeven dat je de vingerafdruk hebt <b>geverificeerd</b>.
#: ../gtk-dialog.c:1418 ../gtk-ui.c:844
msgid "Verify fingerprint"
msgstr "Bevestig vingerafdruk"
msgstr "Controleer vingerafdruk"
#: ../gtk-dialog.c:1660
#: ../gtk-dialog.c:1445
#, c-format
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Authenticeer %s"
msgid "Authentication from %s"
msgstr "Authenticatie van %s"
#: ../gtk-dialog.c:1665
#: ../gtk-dialog.c:1448
#, c-format
msgid "Enter a secret known only to %s and yourself.\n"
msgstr "Voer het geheim in dat alleen jij en je vriend %s kennen.\n"
msgid "Authenticate %s"
msgstr "Authenticeer %s"
#: ../gtk-dialog.c:1668
msgid "Authenticate buddy"
#: ../gtk-dialog.c:1456
msgid "Authenticate Buddy"
msgstr "Authenticeer vriend"
#: ../gtk-dialog.c:1700
#: ../gtk-dialog.c:1487
msgid "An error occurred during authentication."
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie."
#: ../gtk-dialog.c:1716
#: ../gtk-dialog.c:1502
msgid "Authentication successful."
msgstr "Authenticatie successvol."
#: ../gtk-dialog.c:1719
#: ../gtk-dialog.c:1505
msgid ""
"Your buddy has successfully authenticated you. You may want to authenticate "
"your buddy as well by asking your own question."
msgstr ""
"Jouw vriend heeft jou geauthenticiteerd. Wellicht wil je nu jouw vriend "
"authenticeren door middel van jouw eigen vraag voor je vriend."
#: ../gtk-dialog.c:1511
msgid "Authentication failed."
msgstr "Authenticatie mislukt."
msgstr "Authenticatie mislukt"
#: ../gtk-dialog.c:1744
#: ../gtk-dialog.c:1541
#, c-format
msgid "Private conversation with %s started.%s"
msgstr "Besloten conversatie gestart met %s.%s"
msgid "Private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Prive gesprek met %s gestart.%s%s"
#: ../gtk-dialog.c:1748
#: ../gtk-dialog.c:1545
#, c-format
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Onbeschermde</a> conversatie gestart met %%s.%%s"
msgid "<a href=\"%s%s\">Unverified</a> conversation with %%s started.%%s%%s"
msgstr "<a href=\"%s%s\">Ongeverifieerd</a> gesprek gestart met %%s.%%s%%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1756
#: ../gtk-dialog.c:1553
#, c-format
msgid "Not private conversation with %s started.%s"
msgstr "Geen besloten conversatie gestart met %s.%s"
msgid "Not private conversation with %s started.%s%s"
msgstr "Onbeveiligd gesprek gestart met %s.%s%s""
#: ../gtk-dialog.c:1762 ../gtk-dialog.c:1863
#: ../gtk-dialog.c:1559 ../gtk-dialog.c:1686
msgid " Warning: using old protocol version 1."
msgstr " Waarschuwing: het oude protocol versie 1 is gebruikt."
msgstr " Waarschuwing: het oude versie 1 protocol wordt gebruikt"
#: ../gtk-dialog.c:1561
msgid " Your client is logging this conversation."
msgstr " Jouw programma slaat dit gesprek op."
#: ../gtk-dialog.c:1782
#: ../gtk-dialog.c:1562
msgid " Your client is not logging this conversation."
msgstr " Jouw programma slaat dit gesprek niet op."
#: ../gtk-dialog.c:1581
#, c-format
msgid ""
"Your buddy is logged in multiple times and OTR has established <a href=\"%s%s"
"\">multiple sessions</a>. Use the icon menu above if you wish to select the "
"outgoing session."
msgstr ""
"Jouw vriend is meerdere keren ingelogd en OTR heeft <a href=\"%s%s"
"\">meerdere sessies</a> tot stand gebracht. Gebruik het OTR ikoon menu hierboven als "
"je wilt selecteren welk uitgaand gesprek je wilt gebruiken."
#: ../gtk-dialog.c:1601
#, c-format
msgid "Private conversation with %s lost."
msgstr "Besloten conversatie met %s verloren."
msgstr "Prive gesprek met %s verloren."
#: ../gtk-dialog.c:1817
#: ../gtk-dialog.c:1638
#, c-format
msgid ""
"%s has ended his/her private conversation with you; you should do the same."
msgstr "%s heeft de besloten conversatie met jou afgesloten. Jij kunt dit "
"het beste nu ook zelf afsluiten."
msgstr ""
"%s heeft het prive gesprek afgesloten; jij kunt dat het beste nu ook doen."
#: ../gtk-dialog.c:1842
#: ../gtk-dialog.c:1665
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the private conversation with %s.%s"
msgstr "De besloten conversatie met %s is successvol hernieuwd.%s"
msgstr "Prive gesprek met %s opnieuw tot stand gebracht.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1847
#: ../gtk-dialog.c:1670
#, c-format
msgid ""
"Successfully refreshed the <a href=\"%s%s\">unverified</a> conversation with "
"%%s.%%s"
msgstr "De <a href=\"%s%s\">onbeschermde</a> conversatie met %%s is met "
"success hernieuwd.%%s"
msgstr ""
"<a href=\"%s%s\">Ongeverifieerd</a>gesprek met %%s opnieuw tot stand gebracht.%s"
#. This last case should never happen, since we know
#. * we're in ENCRYPTED.
#: ../gtk-dialog.c:1856
#: ../gtk-dialog.c:1679
#, c-format
msgid "Successfully refreshed the not private conversation with %s.%s"
msgstr "De onbeschermde conversatie met %s is met success hernieuwd.%s"
msgstr "Niet-prive gesprek met %s opnieuw tot stand gebracht.%s"
#: ../gtk-dialog.c:1883
#: ../gtk-dialog.c:1712
#, c-format
msgid "Attempting to refresh the private conversation with %s..."
msgstr "Bezig met het vernieuwen van de beschermde conversatie met %s..."
msgstr "Poging prive gesprek met %s opnieuw tot stand te brengen..."
#: ../gtk-dialog.c:1885
#: ../gtk-dialog.c:1714
#, c-format
msgid "Attempting to start a private conversation with %s..."
msgstr "Een poging is gestart om een beschermde conversatie te beginnen met %s..."
msgstr "Poging een prive gesprek te starten met %s..."
# Paul to Ian: Should/can we really translate these entries here?
#: ../gtk-dialog.c:2045
msgid "OTR:"
msgstr "OTR:"
#: ../gtk-dialog.c:1899 ../gtk-dialog.c:2026
msgid "Start _private conversation"
msgstr "Start _prive gesprek"
#: ../gtk-dialog.c:2054
msgid "OTR Messaging"
msgstr "OTR Berichtgeving"
#: ../gtk-dialog.c:1900
msgid "Refresh _private conversation"
msgstr "Herstart _prive gesprek"
#: ../gtk-dialog.c:2060
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Beeindig beschermde conversatie"
#.
#. * Don't show the Verify fingerprint menu option any more. You can
#. * still get to the dialog through Authenticate connection ->
#. * Advanced...
#. *
#. menuverf = gtk_menu_item_new_with_mnemonic(_("_Verify fingerprint"));
#. gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), menuverf);
#. gtk_widget_show(menuverf);
#.
#: ../gtk-dialog.c:2078
#: ../gtk-dialog.c:1905
msgid "Re_authenticate buddy"
msgstr "_Authenticiteer vriend opnieuw"
#: ../gtk-dialog.c:1906 ../gtk-dialog.c:2030
msgid "_Authenticate buddy"
msgstr "_Authenticeer vriend"
msgstr "_Authenticiteer vriend"
#: ../gtk-dialog.c:1960 ../gtk-dialog.c:2736
msgid "Not Private"
msgstr "Niet prive"
#: ../gtk-dialog.c:1982
msgid "_What's this?"
msgstr "_Wat is dit?"
#: ../gtk-dialog.c:2028
msgid "_End private conversation"
msgstr "_Stop prive gesprek"
#: ../gtk-dialog.c:2207 ../gtk-dialog.c:2255
#, c-format
msgid ""
"Warning: The selected outgoing OTR session (%u) is not the most recently "
"active one (%u). Your buddy may not receive your messages. Use the icon menu "