Public
Authored by fusion35

Giai dap nhung thac mac cua khach hang khi di vay tin chap P2

Giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi đi vay tín chấp P2

Chúng tôi đã giải đáp ở bài trước về vay tín chấp, lãi suất cũng như vay tiện thuận tiện, lãi suất thấp cho bạn rồi. Thì bài này chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi tiếp theo cho bạn về Vay tin chap

Vay tín chấp khởi nghiệp – sự lựa chọn hoàn hảo

Số tiền tối đa mà ngân hàng có thể cho vay đối với khoản vay tín chấp này là bao nhiêu?
Hiện nay ngân hàng cho vay đối với những gói vay tín chấp dành cho doanh nghiệp thì tối đa sẽ được 5 tỷ đồng, số tiền vay lớn nhất. CÒn đối với gói vay chứng minh thu nhập ( bảng lương tháng hợp đồng lao động các kiều..) thì sẽ được vay tối đa tới 500 triệu đồng. CÒn những gói không cần chứng minh thu nhập luôn thì cũng được vay số tiền rất là cao đó là tối đa 70 triệu đồng.

Xét duyệt hồ sơ như thế nào ?
Quá trình xét duyệt sẽ diễn ra nhanh chóng nếu như bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của nhân viên tư vấn. Vay tin chap ngan hang nhanh gon - Vaynhanh24h.com sẽ nhanh chóng hơn nếu bạn đăng kí tại vaynhanh24h thì bạn sẽ được vay tiền ngay trong ngày từ các ngân hàng.

Thời hạn vay là bao lâu?
Thời hạn vay thì dài ngắn tùy bạn chọn, có thể từ 6 tháng, 12 tháng hay 18 , 24, 30, 36, 42, 48 tháng . Rất đa dạng và linh hoạt dành cho tất cả mọi người.

Vay tín chấp tại Hà Nội chưa bao giờ trở nên đơn giản đến thế

Vay tín chấp thông tin có được bảo mật hay không?
Dĩ nhiên rồi hiện nay các khoản vay tín chấp đều được bảo mật Vay tín chấp đơn giản nhanh chóng bảo mật thông tin cá nhân luôn có tại ngân hàng.

Vay tín chấp có hỗ trợ cho những người ngoại thành hay không?
Ngan hàng hiện nay hỗ trợ cho vay ngoại thành, nếu bạn đang làm việc ở Hà Nội mà sổ hộ khẩu ở bất kì tỉnh nào cũng đều được hỗ trợ vay.

Trên đây là phần giải đáp câu hỏi phẩn 2, cảm ơn quý khách hàng đã đọc, hi vọng sẽ giúp ích tới mọi người. Và bạn có những thắc mắc gì thì hãy gửi về trang web vaynhanh24h.com bạn nhé, chúng tôi sẽ sẽ đáp tất cả mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất có thể. CHúc bạn có được một khoản vay phù hợp

61 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment